4 tips til dig som ønsker at blive den ultimative konfliktløser

At kunne løse og nedtrappe konflikter, er nok en af de mest undervurderede kompetencer, et menneske kan have. En konflikt betyder ”sammenstød”, og referer til den måde vi mennesker, kan ende i sammenstød når vi kommer i nogen form for uoverensstemmelse. Her får du en guide i, hvordan du kan blive god til at håndtere konflikter.

Undervisning i konflikthåndtering

Der er mange aspekter af en konflikt. Først og fremmest er der, det sammenstød som fremstår, når to mennesker kommer skævt ind på hinanden. Det er oftest sådan at det ikke er intentionelt. At konflikten eller sammenstødet, sker af ubevidste årsager. Det giver derfor god mening, at der bliver undervist i konflikthåndtering.

Konflikter kan deles op i mange forskellige små fragmenter. Den mest overskuelige måde at beskrive opbygningen af en konflikt, er via ”konflikttrappen”, som består af syv stadier. Det er visualiseret som en trappe, da en konflikt er en optrapning af et sammenstød mellem to mennesker. Så man starter i en uoverensstemmelse og trapper stille og roligt konflikten op.

Det handler sådan set om at nedtrappe en konflikt. Men hvordan bliver man god til det? Vi har skrevet nogle af de vigtigste punkter ned, som du kan øve dig på, hvis du ønsker at blive en haj til konfliktmægling. For yderligere kendskab til konfliktmægling anbefales det, at starte til undervisning af professionelle konfliktmæglere.

At lytte

Du er godt skridt på vej, hvis du kan finde ud af at lytte, i en konflikt. De fleste bruger kræfter på at forsvare sig selv, eller finde ud af hvad de skal sige, når modparten er færdig med at tale. Hvis du kan finde ud af at lytte, under en konflikt og tolke det korrekt, kan du potentielt hurtigt og nemt finde en løsning på konflikten.

At lytte giver dig også mulighed for at komme ind på dem, som er indblandet i konflikten. En stor portion empati er en god evne at besidde, i sådan en situation. Empati sørger for, at du har nemmere ved, at sætte dig ind i de konfliktindblandedes sted.

Kroppens sprog

Det er umådeligt vigtigt at man er opmærksom på den måde, ens krop står på, når man er midt i en konflikt. Det er meget nemt at ende op i en ”klar til kamp” ståstilling. Hvor man puster brystet op, spænder i kæben og hvor knoerne er blevet hvide, af de stramt knyttede næver. At holde afstand, og måske endda at tage et skridt tilbage, kan virke nedtrappende på konflikten.

Det nytter dog ikke at vende ryggen til, da det anses som respektløst, og som om man ikke anser modparten som værdig. Det er bevist at den mest neutrale måde at sidde på, er side mod side. Ligesom når to mennesker sidder foran, i en bil.

Tænk fremad

Det er nemmere at give slip på en konflikt, hvis man vælger at se fremad i stedet for bagud. Hvem gjorde, hvad og hvordan, er underordnet, hvis dit ønske er at komme videre. Forebyg konflikten, lav nogle decideret aftaler, bliv enige. Det er dog stadig vigtigt at man har fokus på den deciderede årsag for konflikten, fra begge parters side.

No comments yet.

Skriv et svar